© 2018 by FK-Webdesign

Følg os på Facebook

Kontakt os hvis de har spørgsmål, ris eller ros:

  • Here2Care Facebookside

Telefontid

Alle Dage  06-24

Kontortid:

Mandag-Fredag 8-15

 

Here2Care ApS   -   Elmegårdsvej 14 - 6710 Esbjerg V -     Tlf. 26 24 43 43      -     CVR nr. 3471 2069

Samhandelsbetingelser

 

  • De vikarer Here2Care (herefter H2C) stiller til rådighed, er bundet af en kontrakt med H2C, der fastlægger deres rettigheder og pligter. Der består intet kontraktforhold mellem kunde og vikarer.

  • H2C’s vikarer har underskrevet en tavshedserklæring med hensyn til vore kunders forretningsanliggender.

  • Under arbejdets udførelse påhviler det H2C’s vikarer at følge kundens instruktioner. Opstår der i øvrigt tvivlsspørgsmål mellem kunde og vikar, skal disse foreligges H2C.

  • H2C’s vikarer har vores fulde tillid, dog påtager H2C sig intet ansvar for retsstridige handlinger eller fejl begået af H2C’s vikarer.

  • H2C’s vikarer er ikke ansvars- eller arbejdsskadeforsikret. Denne pligt påhviler kunden iht. arbejdsskadeforsikringsloven § 5.

  • H2C betaler løn og alle pligtige sociale ydelser til vikaren samt afregner skat. Vi gør opmærksom på, at vikariatet og evt. ansættelse følger gældende opsigelsesregler i henholdt til gældende overenskomst hos kunden.

  • Faktura sendes hver 2. uge, og er forfalden til betaling inden 14 dage fra faktura dato. Ved for sen betaling beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

  • Ved forespørgsel på vikar via telefon, sms eller mail, med efterfølgende booking af vikar, medføre en efterfølgende aflysning af bookingen, fakturering for den pågældende vagt.

 

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning, og tvist i henhold til kontrakt afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. I tilfælde af, at arbejdet udsættes, forsinkes eller forhindres grundet force majeure, har ingen af parterne misligholdt sine forpligtigelser.